1. תקנון אתר בישול טבעוני שמח

מבוא

 1. האתר בישול טבעוני שמח משמש להעלאת תכנים הקשורים לבישול טבעוני ובריא ולמכירת סדנאות, מוצרים ושירותים שונים לקהל הרחב וכן קורסים המוכרים לגמול השתלמות למורים.
 2. רשאים להשתמש בשרותי האתר בני 18 ומעלה, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 3. תנאי מוקדם לתוקף קניית שרותי האתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת שירות המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

השרותים המוצעים לרכישה:

 1. עבור כל שירות המוצע באתר מוצג דף המידע כולל את שם השירות המוצע, התכנים, מקום הפעילות תאריכים ועלויות.
 2. לרכישת השירות יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, והשירות הנבחר. בסיום מלוי טופס ההרשמה מועבר הגולש לטופס מלוי פרטי כרטיס האשראי מאובטח.
 3. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 4. לאחר חיוב כרטיס האשראי, תשלח ללקוח חשבונית במייל.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי אתר חברת הסליקה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 6. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל בישול טבעוני שמח בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע באתר.

נוהל ביטול רכישת השירותים

1.ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:

קורס או סדנה פרונטלים ניתן לבטל עד שבועיים לפני תחילת הלימודים בתשלום 500 שח דמי הרשמה וטיפול.
לאחר תחילת הלימודים אין אפשרות לקבל החזר.

2. ברכישת קורס או סדנה דיגיטלית – בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן (התשמ"א – 1981) לא יתאפשר קבלת החזר לאחר ביצוע הרכישה.

3. ברכישת שובר מתנה – אין אפשרות לקבל החזר עבור ההזמנה.

3. בישול טבעוני שמח יהא רשאי לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה.

4. במקרה של ביטול הקורס/סדנה ע"י בישול טבעוני שמח יוחזרו דמי הלימוד ודמי הרישום במלואם. ללא שיפוי נוסף.

5. בישול טבעוני שמח לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת אחד מהשירותים באתר.

הקפאת לימודים
 במידת הצורך, ניתן להקפיא לימודים ולהשלימם במועד מאוחר יותר – זאת בתיאום ואישור הנהלת ביה"ס.
 

נהלי הזמנת סדנה פרטית לארגונים או קבוצות מאורגנות:

אופן  תשלום: בהעברה בנקאית או אפליקציית ביט/פיי בוקס.

500 שח מקדמה עם סגירת הארוע.

היתרה לתשלום עד 72 שעות לפני מועד הארוע.

ניתן לבטל את העסקה עד 14 יום ממועד הארוע ולקבל את התשלום בחזרה בקיזוז עמלת ביטול בגובה 7%, לאחר מכן ניתן לבטל ללא החזרת המקדמה.

ניתן יהיה לקבוע מועד חלופי בתיאום מראש.

אספקת השירותים

 1. בישול טבעוני שמח ידאג לקיום הקורס הנרכש באתר.
 2.  בישול טבעוני שמח יפעל כדי לקיים את הקורס וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
 3. בישול טבעוני שמח שומר לעצמו את הזכות לבטל את קיום הקורס/סדנא מסיבות של מיעוט משתתפים או כל סיבה סבירה אחרת.
 4. הודעה על ביטול הקורס תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בעת ההרשמה והתשלום יוחזר במלואו.

שירות לקוחות

 1. כל שאלה או בירור לגבי הקורסים המוצגים באתר או לתיאור השירות ניתן לפנות אל: בישול טבעוני שמח 052-6393378
 2. נציגי בישול טבעוני שמח ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך ההרשמה לקורסים, סדנאות ושירותים נוספים.

אבטחת מידע פרטיות באתר

 1. בישול טבעוני שמח נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן ובאישור חברת האשראי.
 3. בישול טבעוני שמח מתחייב לא לעשות להעביר את פרטי הלקוחות הרשומים באתר לאף גורם חיצוני. האתר רשאי לנהל מאגר מידע עם הפרטים שהועברו על ידי המשתמשים מרצונם החופשי. האתר מתחייב כי ככל שיהיה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילות האתר, למשלוח עדכונים ללקוחות ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

כללי

 1. הנהלת בישול טבעוני שמח שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך ההרשמה לקורס.
 2. אייקונים (ICONS), תמונות וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של בישול טבעוני שמח ו/או מי מטעמה. וחל עליהם חוק זכויות יוצרים.
 3. אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בתכנים המופיעים באתר, מבלי להעניק קרדיט מתאים ל בישול טבעוני שמח. ניתן לפרסם קישור למתכונים הנמצאים באתר.
 4. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.ו לפני